Bwrdd Cyfarwyddwyr HDA

Mae’r Bwrdd yn cynnwys 5 cynhyrchwr llaeth sy’n Gyfarwyddwyr a etholir gan yr aelodau. Mae pob un ffermwr sy’n Gyfarwyddwr wedi eu hethol o’r 3
talgylch casglu llaeth am dymor o dair blynedd. Yn ogystal ceir Cadeirydd Anweithredol, Llywydd a dau Gyfarwyddwr Gweithredol ar y Bwrdd.

Bernard Harris

Bernard Harris
Cadeirydd

Berian Morice

Berian Morice
Is-Gadeirydd

Moss Jones

Moss Jones
Llywydd

Gareth Jenkins

Gareth Jenkins
Ffermwr Gyfarwyddwr

Rolant Jones

Rolant Jones
Ffermwr Gyfarwyddwr

Osian Williams

Osian Williams
Ffermwr Gyfarwyddwr

Malcolm Davies

Malcolm Davies
Ffermwr Gyfarwyddwr

Alan Wyn Jones

Alan Wyn Jones
Rheolwr Gyfarwyddwr

Robert Burgess

Robert Burgess
Cyfarwyddwr Ariannol