Bwrdd Cyfarwyddwyr Hda

Mae’r Bwrdd yn cynnwys 5 cynhyrchwr llaeth sy’n Gyfarwyddwr a etholir
gan yr aelodau. Mae pob un ffermwr sy’n Gyfarwyddwr wedi eu hethol o’r 4
talgylch casglu llaeth am dymor o dair blynedd. Yn ogystal ceir
Cadeirydd Anweithredol, Llywydd a thri Chyfarwyddwr Gweithredol ar y
Bwrdd.