Bwrdd Cyfarwyddwyr HDA

Mae’r Bwrdd yn cynnwys 5 cynhyrchwr llaeth sy’n Gyfarwyddwr a etholir gan yr aelodau. Mae pob un ffermwr sy’n Gyfarwyddwr wedi eu hethol o’r 3
talgylch casglu llaeth am dymor o dair blynedd. Yn ogystal ceir Cadeirydd Anweithredol, Llywydd a thri Chyfarwyddwr Gweithredol ar y Bwrdd.