Bwrdd Cyfarwyddwyr HDA

Mae’r Bwrdd yn cynnwys 5 cynhyrchwr llaeth sy’n Gyfarwyddwyr a etholir gan yr aelodau. Mae pob un ffermwr sy’n Gyfarwyddwr wedi eu hethol o’r 3
talgylch casglu llaeth am dymor o dair blynedd. Yn ogystal ceir Cadeirydd Anweithredol, Llywydd a dau Gyfarwyddwr Gweithredol ar y Bwrdd.

Bernard Harris

Bernard Harris
Chairman

Berian Morice

Berian Morice
Vice Chairman

Moss Jones

Moss Jones
President

Gareth Jenkins

Gareth Jenkins
Farmer Director

Rolant Jones

Rolant Jones
Farmer Director

Osian Williams

Osian Williams
Farmer Director

Malcolm Davies

Malcolm Davies
Farmer Director

Alan Wyn Jones

Alan Wyn Jones
Managing Director

Robert Burgess

Robert Burgess
Finance Director