Gwobrau

Mae gwobrau yn gydnabyddiaeth annibynnol o safon. Mae’r rhan fwyaf wedi eu seilio ar flas yn unig, felly mae’n achrediad annibynnol o safon. Dros y blynyddoedd, rydym wedi cyrraedd blaen y gad yn rheolaidd ac wedi derbyn gwobrau lu am gaws a menyn mewn nifer o gystadlaethau caws blaenllaw: Gwobrau Caws Rhyngwladol Nantwich, Gwobrau Caws Prydain, Gwobrau Caws y Byd a Gwobrau Caws Byd-Eang.

Yn ogystal, derbyniwyd cydnabyddiaeth mewn digwyddiadau arwyddocaol eraill ar draws Prydain yn cynnwys Sioe Frenhinol Cymru, Sioe Sir Gaer, Sioe Fawr Swydd Efrog, Sioe Gwlad yr Haf, Sioe Royal Highland a Sioe Sir Ddyfnaint.