Safonau

Mae ansawdd yn hollbwysig yn Hufenfa De Arfon ac mae ein haelodau yn adnabyddus am gyflenwi llaeth o safon uchel iawn.

Ymfalchïwn ein bod yn prosesu cynhyrchion llaeth Cymreig o’r safon orau a meddwn ar y safonau cenedlaethol angenrheidiol sy’n achredu safon. Dilynwn y safonau cydnabyddedig ym mhob proses sy’n rhoi hyder diguro i’r cwsmer.

Safon Bwyd BRC Byd Eang

Gradd AA - dyma'r safon uchaf posib

SafonBRC

Tractor Coch

Mae'r logo Tractor Coch yn ffordd syml i bobl weld bod y bwyd a'r diod wedi cael ei gynhyrchu i safonau uchel ar draws y gadwyn fwyd i gyd - o'r fferm i'r pecyn.

TractorCoch

Y Ddraig Werth Lefel 3

Mae safon y Ddraig Werdd yn rhoi sylw i systemau rheoli amgylcheddol y Cwmni ac yn dangos beth rydym yn ei wneud i leihau y niwed i’r amgylchedd. Yn Hufenfa De Arfon, sicrheir fod pawb yn gyfrifol am reoli, gwella a lleihau’r effaith ar yr amgylchedd. Bydd y Cwmni yn gweithio tuag at achrediad Green Dragon Lefel 4 yn ystod 2021-2022.

GreenDragon

Datganiad Amgylcheddol

Fel cwmni, rydym wedi ymrwymo i ddiogelu'r amgylchedd. Mae'r ddogfen hon yn amlinellu'r datganiad amgylcheddol ar gyfer Hufenfa De Arfon Cyf

Archwiliadau ac Achrediadau Archfarchnad

Yn ychwanegol i'r achrediadau uchod rydym yn hapus iawn i gwblhau archwiliadau archfarchnadoedd unigol fel bo angen i gyflenwi cynhyrchion eu label nhw.