Safonau

Yn amlwg, mae ansawdd yn hollbwysig yn Hufenfa De Arfon. Mae yr aelodau, y ffermwyr sy’n ffurfio’r Cwmni llaeth cydweithredol Cymreig yn adnabyddus am gyflenwi llaeth o safon uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol.

Ymfalchïwn ein bod yn prosesu cynhyrchion llaeth Cymreig o’r safon orau a meddwn ar y safonau cenedlaethol angenrheidiol sy’n achredu safon. Dilynwn y safonau cydnabyddedig ym mhob proses sy’n rhoi hyder diguro i’r cwsmer.

Consortiwm Archfarchnadoedd Prydain

Dyma Safon Bwyd Technegol sydd wedi ei lunio i ddarparu archfarchnadoedd a pherchnogion brand gyda safonau meincnodi. Cynhelir asesiad ac archwiliad blynyddol. Mae Hufenfa De Arfon wedi ennyn y safon uchaf, ‘Gradd A’.

Tractor Coch

Fel cwmni ffermwyr llaeth cydweithredol, yn naturiol rydym yn ‘Falch o fod yn Brydeinig’. Ymlynir at safonau’r Tractor Coch ac anelir i warantu safonau ar y fferm ac yn y ffatri. Rydym yn falch ein bod yn gallu corffori logo’r Tractor coch adnabyddus ar becynnau ein cynhyrchion llaeth brand ein hunain.

Green Dragon

Mae safon Green Dragon yn rhoi sylw i systemau rheoli amgylcheddol y Cwmni ac yn dangos beth rydym yn ei wneud i leihau y niwed i’r amgylchedd. Yn Hufenfa De Arfon, sicrheir fod pawb yn gyfrifol am reoli, gwella a lleihau’r effaith ar yr amgylchedd. Mae copi o’r Ddatganiad Polisi Amgylcheddol ar gael ar gais.

Archwiliadau ac Achrediadau Archfarchnad

Er mwyn cynhyrchu bwyd brand ar ran llawer o’r archfarchnadoedd mawr, rydym yn cwblhau eu harchwiliadau a gweithdrefnau llym.