Dydd Gwyl Dewi

Dathlwch Ddydd Gŵyl Dewi gyda Caws Dragon. Chwiliwch am ein Cheddar Cymreig yn y storfa a chewch ddewis o cheddar mwyn, canolig, aeddfed neu’r clasurol. I’r rhai ohonoch sy’n ofalus o’ch iechyd, yna mae gennym Cheddar gyda llai o fraster hefyd! Mwynhewch damaid o gaws gyda chracer, gwnewch frechdan gaws clasurol neu beth am wneud caws pob traddodiadol.

Os ydych yn hoffi rhywbeth mwy hufennog, yna ein Dragon Caerffili yw’r un i chi: caws mwyn a hallt sy’n briwsioni’n hawdd.

Er mwyn nodi’r achlysur, mae ein Cheddar Dragon ar gynnig arbennig mewn nifer o storfeydd drwy Gymru.

Buasem wrth ein bodd clywed beth allwch chi goginio gyda caws Dragon – mae croeso i chi adael neges i ni ar ein tudalen Facebook www.facebook.com/pages/South-c...