Menyn

Yn draddodiadol helltir Menyn Cymreig ac yn hanesyddol roedd blasbwynt y Cymry yn draddodiadol yn fwy ‘hallt’. Yn hanesyddol roedd economi Cymru yn ddibynnol ar fwyngloddio ac amaeth a defnyddiwyd bwydydd hallt yn y diet i ailgyflenwi y lefelau halen maeth a gollwyd yn sgil y gwaith llafur trwm.

Er mwyn gwneud menyn o’r safon gorau, yn gyntaf mae’n rhaid cael hufen o ansawdd da. Yn Hufenfa De Arfon, cydnabyddir erioed bod ein llaeth o safon well na’r cyfartaledd cenedlaethol – diolch i’r porfeydd glas ffrwythlon Cymreig a swmp y glaw – felly gwyddom fod llaeth Cymreig lleol ein haelodau yn cynnig y cynhwysyn crai perffaith. Er mwyn sicrhau bod ein menyn Cymreig yn cael ei wneud yn y dull mwyaf traddodiadol, mae Hufenfa De Arfon yn defnyddio buddai menyn traddodiadol.

Corddir yr hufen ac unwaith mae’r menyn wedi ffurfio, cyflasir ef yn ysgafn gyda halen er mwyn meithrin y blas a’i wneud yn ‘Draddodiadol Gymreig’.


Ein hystod menyn

Menyn Hallt Dragon 250g

Menyn Hallt Dragon 250g

Caiff Menyn Hallt Cymreig Hufenfa De Arfon ei bacio i floc ‘hanner pwys’ traddodiadol 250g. Rydym yn pacio yn ein brand Dragon mewn pecyn Cymreig trawiadol ac mae’r hyblygrwydd gennym i bacio ar gontract i storfeydd a rhwydweithiau archfarchnadoedd mawr yn eu label eu hunain.