Menyn

Yn draddodiadol helltir Menyn Cymreig ac yn hanesyddol roedd blasbwynt y Cymry yn draddodiadol yn fwy ‘hallt’. Yn hanesyddol roedd economi Cymru yn ddibynnol ar fwyngloddio ac amaeth a defnyddiwyd bwydydd hallt yn y diet i ailgyflenwi y lefelau halen maeth a gollwyd yn sgil y gwaith llafur trwm.

Er mwyn gwneud menyn o’r safon gorau, yn gyntaf mae’n rhaid cael hufen o ansawdd da. Yn Hufenfa De Arfon, cydnabyddir erioed bod ein llaeth o safon well na’r cyfartaledd cenedlaethol – diolch i’r porfeydd glas ffrwythlon Cymreig a swmp y glaw – felly gwyddom fod llaeth Cymreig lleol ein haelodau yn cynnig y cynhwysyn crai perffaith. Er mwyn sicrhau bod ein menyn Cymreig yn cael ei wneud yn y dull mwyaf traddodiadol, mae Hufenfa De Arfon yn defnyddio buddai menyn traddodiadol.

Corddir yr hufen ac unwaith mae’r menyn wedi ffurfio, cyflasir ef yn ysgafn gyda halen er mwyn meithrin y blas a’i wneud yn ‘Draddodiadol Gymreig’.


Ein hystod menyn

Menyn Hallt Dragon 250g

Menyn Hallt Dragon 250g

Caiff Menyn Hallt Cymreig Hufenfa De Arfon ei bacio i floc ‘hanner pwys’ traddodiadol 250g. Rydym yn pacio yn ein brand Dragon mewn pecyn Cymreig trawiadol ac mae’r hyblygrwydd gennym i bacio ar gontract i storfeydd a rhwydweithiau archfarchnadoedd mawr yn eu label eu hunain.

Bylc

Bylc

Ar gyfer gwneuthurwyr bwyd sydd eisiau prynu menyn Cymreig mewn bylc, gall Hufenfa De Arfon gyfanwerthu menyn mewn bocsys 25kg. I’r dim i gyfanwerthwyr, proeswyr bwyd, arlwywyr contract a chwmnïau gwasanaeth bwyd sydd eisiau prynu cynnyrch o safon uchel.

Label Preifat

Label Preifat

Yn ogystal â’r brand Dragon cymeardwy, rydym hefyd yn pacio labeli preifat i rai o’n partneriaid allweddol.

Mae gennym brofiad eang yn y maes yma gyda’r hyblygrwydd a’r gallu i ddarparu menyn Cymreig i unrhyw fasnachwr sy’n chwilio am label preifat.