Caws

Mae gan Hufenfa De Arfon amrywiaeth eang o Gawsiau Cymreig premiwm mewn pob math o becynnau, ynghyd â detholiad o gawsiau Prydeinig tiriogaethol. Mae’r amrywiaeth caws yn rhoi dewis gwych o broffiliau caws i’r cwsmer o’r Cheddar Mwyn i’r Cheddar Clasurol cyflawn. Mae ein hamrywiaeth blas a ffurfiau pacio cynhwysfawr wedi eu llunio i weddu i’r Archfarchnad, Cyfanwerthwr, Gwasanaeth Bwyd, Proseswyr Bwyd a’r Farchnad Allforio.

Mae ein Cheddars Cymreig yn amrywio o’r Cheddar mwyn i Cheddar canolig mwy aeddfed i’r Aeddfed a Goraeddfed blasus iawn. Aeddfedir y cawsiau yn ofalus am unrhyw gyfnod hyd at 18 mis. Fel Cwmni Ffermwyr Llaeth Cydweithredol Cymreig, gwneir y Caerffili Cymreig o rysáit traddodiadol er mwyn cynhyrchu caws traddodiadol. Caws Cymreig traddodiadol yw Caerffili a wneir yng Nghymru gyda llaeth Cymreig.

Parheir i wneud caws gan ddefnyddio’r dulliau cynhyrchu traddodiadol yn Hufenfa De Arfon, parheir i halltu drwy law ar fyrddau agored. Mae hynny yn caniatáu’r hyblygrwydd i wneud amrywiaeth o gawsiau na fyddai’n bosib pe defnyddid offer awtomatig fel a wneir mewn nifer o hufenfeydd modern a welir ar draws y byd.

Mae Caws angen amser i aeddfedu er mwyn datblygu yr ansawdd a’r nodweddion a rhinweddau blas nodedig. Mae’r Safonwyr Caws profiadol iawn sydd gennym ar safle yn monitro a safoni ein caws drwy gydol yr amser. Mae eu harbenigedd heb ei ail, cymaint felly eu bod yn cael eu gwahodd i feirniadu i gystadlaethau Gwobrau Caws Rhyngwladol.

Mae Hufenfa De Arfon yn cynhyrchu caws sydd yn ennill gwobrau. Mae amrywiaeth eang o’n cawsiau wedi derbyn cydnabyddiaeth ac wedi ennill y gwobrau gorau sydd ar gael yng Ngwobrau Caws Prydain, Gwobrau Caws y Byd, Gwobrau Caws Rhyngwladol a Gwobrau Caws Byd-eang a llawer un arall.

Hufenfa De Arfon: Caws Dragon Cymreig wedi ei gynhyrchu a’i bacio yng Nghymru.


Our Cheese Range

Rhagbecynnau

Rhagbecynnau

Ceir dewis o becynnau: 100g, 180g, 200g, 350g, 500g a 750g

Mae’r amrywiaeth rhagbecyn yn cynnwys y Cheddars gwyn neu goch traddodiadol o’r mwyn, canolig, aeddfed i’r clasurol, ynghyd â chawsiau tiriogaethol fel Red Leicester a Double Gloucester. Mae Cheddar ‘Lighter’ sy’n cynnwys llai o fraster, Monterey Jack sydd i’r dim ar gyfer coginio a Cheddar clasurol gyda chennin sy’n flasus iawn. Ni fyddai’r amrywiaeth yn gyflawn heb yr enwog Caerffili Cymreig!

Gratio

Gratio

Mae caws wedi gratio ar gael fel rhan o’r amrywiaeth cyfleus. Ar hyn o bryd dim ond y Cheddars sydd ar gael wedi eu gratio, ond mae dewis o fwyn, canolig, aeddfed a ‘lighter’. Er mwyn arbed gwastraff mae’r caws gratio ar gael mewn bag 220g hwylus sy’n hawdd i’w selio (‘lighter’ bag 200g), felly gellir ei selio a chadw at eto.

Sleis

Sleis

I ymateb i ofynion y cwsmer, datblygwyd amrywiaeth cyfleus o gaws sleis. Mae pecynnau caws mwyn, canolig ac aeddfed 200g a phecyn 180g cheddar ‘Lighter’ ar gael. I’r dim i wneud brechdan gaws sydyn, i’w roi o dan y gril i wneud tosti neu i doddi ar ben byrger!

Deli

Deli

Yn ogystal â’r amrywiaeth cyfleus, mae gan Hufenfa De Arfon amrywiaeth pwrpasol ar gyfer y cownteri deli. Mae dewis blasau a meintiau a dewis o’r brand Dragon neu’r brand Hen Sir Clasurol mewn blociau 1.25kg, 2.5kg, 5kg a hanner olwyn 1.1kg.

Ceir Cheddar Mwyn, Canolig, Aeddfed, Clasurol, Caerffili Cymreig, Cheddar Clasurol gyda Chennin, Monterey Jack a Chawsiau Tiriogaethol.

Oll ar gael yn yn brand Dragon | Gellir darparu rhai cynhyrchion mewn cwyr.

Bylc

Bylc

Ar gyfer proseswyr bwyd sydd eisiau prynu caws mewn bylc.

Mae’r caws ar gael mewn blociau 20kg a chaws wedi gratio mewn bagiau 1kg.