Ymuno a Ni

Rydym yn chwilio am gyflenwyr newydd yn barhaus, yn arbennig y rhai hynny sy’n dymuno cydweithio gyda phrosesydd sy’n meddwl ymlaen ac yn gwerthfawrogi ei aelodau. Mae gennym Reolwr Maes Llaeth dynodedig a all ymweld yn rheolaidd â’r fferm ac ar gael ar alwad ffôn i gynnig cyngor a chymorth.Mwy gan HDA