World Cheese Gold Award

South Caernarfon Creameries scooped Gold for the Red Leicester at the prestigious World Cheese Awards held in Norway. We also won Silver for our Extra Mature Cheddar and Bronze gongs for our Medium Cheddar and Reduced Fat Cheddars, taking the total number of awards for 2018 to 69.

Cipiodd Hufenfa De Arfon y wobr Aur am ei chaws Red Leicester yng nghystadleuaeth fawreddog Gwobrau Caws y Byd a gynhaliwyd yn Norwy. Ar ben hynny, enillodd ei cheddar aeddfed iawn y wobr Arian a’r cheddar canolig a cheddar llai braster y wobr Efydd. Daw hyn â’r cyfanswm gwobrau am 2018 yn 69.

Mae’r Red Leicester ar gael i gyfanwerthwyr mewn blociau 20kg ac fe’i werthir mewn rhagbecynnau yn label eu hun yr archfarchnadoedd ar draws Cymru.

Yn ogystal, derbyniodd y Red Leicester y wobr aur ac arian yng nghystadleuath Gwobrau Caws a Chynnyrch Llaeth Rhyngwladol a gynhelir yn Nantwich. Enillwyd 10 o wobrau yno i gyd gan gynnwys Aur am y caws hanner braster brand Dragon ac arian am y cheddars llai braster. Dyfarnwyd y caws llai braster brand Dragon y gorau yn y sioe a’r caws goruchaf yn Sioe Frenhinol Cymru 2018, a’r caws Cymreig gorau gan ei wneud y caws gorau a wneir yng Nghymru.

Daeth hyn yn dilyn cyffro ail frandio y cawsiau Dragon pobolgoaidd a wneir yma yn HDA. Dathlwyd ein pen blwydd yn 80 hefyd yn 2018.

Daeth y llwyddiant hefyd ar ôl buddsoddiad sylweddol o £13.5m yma yn HDA. Buddsoddwyd mewn unedau prosesu caws a phacio modern gan ganiatáu i gawsiau newydd gael eu cynhyrchu gan ddefnyddio technegau traddodiadol ar raddfa ddiwydiannol ac addas ar gyfer archfarchnadoedd Prydain a’r marchnadoedd allforio.

I grynhoi 2018, llwyddodd HDA i ennill 15 gwobr Aur, 22 Arian, 26 Efydd a chwech o wobrau ychwanegol a roddwyd ymhlith y gorueon gan gynhyrchwyr eraill yn cynnwys Gwobrau Gwir Flas, Sioe Sir Dyfnaint, Gwobrau Caws Prydain, Sioe Frenhinol Cymru, Gwobrau Caws Rhyngwladol, Gwobrau Caws y De Orllewin, Gwobrau Caws Byd Eang a Gwobrau Caws y Byd.

Dywedodd Alan Wyn Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr:

Mae Gwobrau Caws y Byd wir yn ddigwyddiad byd-lydan ac rydym yn falch ofnadwy ein bod wedi derbyn gwobrau Aur, Arian ac Efydd am ein cawsiau â chynifer o gystadleuwyr. Mae hyn yn newyddion gwych i’n staff ac ein 125 aelod sy’n ffermwyr Cymreig ac sy’n cyflenwi’r llaeth i wneud y caws.