Pwy yw Ein Cwsmeriad


Sainsbury's

Sainsbury's

Cheddar Cymreig wedi ei Aeddfedu mewn Ceudwll Llechi, Caerffili Cymreig a Cheddar Clasurol efo Cennin ar gael yn genedlaethol. Amrywiaeth Caws Dragon ar gael yn rhanbarthol ar draws Cymru.

Tesco

Tesco

Amrywiaeth caws a menyn Dragon ar gael drwy Gymru.

Lidl

Lidl

Amrywaieth eang o’n Cheddars Cymreig ar gael yn storfeydd Cymru.

Asda

Asda

Amrywiaeth Caws Dragon ar gael drwy Gymru.

Morrisons

Morrisons

Amrywiaeth Caws Dragon ar gael trwy Gymru.

Cwsmeiriad Annibynnol

Cwsmeiriad Annibynnol

Mae ein cynhyrchion hefyd ar gael mewn nifer o siopau annibynnol ar draws Cymru. Edrychwch am ein stondin Dragon mewn sioeau a digwyddiadau lleol.