Caws Dragon Cefnogi Rygbi Cymru

Mae Caws Dragon Hufenfa De Arfon yn cefnogi cinio swyddogol gemau cartref Tîm Rygbi Merched Undeb Rygbi Cymru yn y Pencampwriaeth Chwe Gwlad. Cyfrannodd Cwmni Ffermwyr Llaeth Cydweithredol Hynaf Cymru Gaws i’r cinio ar ôl y gemau yn erbyn Ffrainc a’r Alban yn Stadiwm Talbot.

Mae’r Caws Dragon yn sicr o roi digon o fitaminau a mineralau hollbwysig i’r merched.

  • Mae caws yn faethlon dros ben ac yn cynnwys digonedd o brotein, fitaminau a mineralau eraill sy’n dda i’r corff.
  • Mae tamaid o gaws maint bocs matsys yn cynnwys yr un faint o galsiwm a thraean peint llaeth, o gwmpas 30% o’r calsiwm dyddiol a argymhellir i oedolion.
  • Mae caws yn ffynnhonell dda o fiatmin A i gadw’r croen a’r llygaid yn iach ac i helpu system amddiffyn y corff fod ar ei orau.

Rydym yn falch iawn o gefnogi ein tîm merched Cymru a byddwn yn gweiddi yn groch y penwythnos yma pan fyddant yn chwarae yn erbyn Yr Alban yn Stadiwm Talbot!